Historie MLM

 

ProhibiceAč je to neuvěřitelné, tak vznik MLM odstartovali pašeráci alkoholu ve 20. letech minulého století. První pokus o zákaz výroby a prodeje alkoholu na americkém kontinentě vznikl v Kanadě roku 1864. Nebyl však úspěšný.

V roce 1919 byl tzv. Volsteadův zákon o zákazu alkoholu schválen a ratifikován 18. dodatek americké ústavy. Účinek zákazu byl zcela opačný. Místo snížení zločinnosti a abstinence se začalo pít ještě víc a zločinnost narůstala velkým tempem.

S vidinou obrovských zisků v pašování alkoholu začali bossové zločineckých gangů (mezi nejznámější patří Al Capone, All CaponeCharles Lucky Luciano nebo Vincent Drucci) odměňovat pašeráky alkoholu nejen za to kolik propašovali alkoholu, ale i za zatažení dalších kompliců do pašování. Za několik let se ukázalo, že se prodává více alkoholu, než před vyhlášením prohibice. Tak vlastně vznikl první, zatím nelegální MLM.Luciano

V roce 1940 začala prodávat potravní doplňky firma California Vitamins, která jako první uvedla do praxe princip MLM. V té době byla na americkém trhu řada společností, které používaly přímý prodej. California Vitamins ale umožnila svým distributorům, aby mohli do obchodu přivést další zájemce tzv. sponzorství a odměňovala bonusem distributory za práci těchto nově přivedených lidí. Tím se vytvořila nezávislá organizace distributorů, která v podstatě sama organizovala a trénovala svoje prodejní schopnosti. Každá osoba dostala příležitost vybudovat si svoji vlastní prodejní organizaci s využitím přípravků a bonusů California Vitamins.

Po dvou letech se společnost přejmenovala na Nutrilite. Dva nejlepší distributoři Rich DeVos a jeho velký kamarád Jay Van Andel pochopili možnosti systému MLM a autobus amwayv roce 1959 odešli od Nutrilite a založili vlastní firmu Amway Corporation.

Od roku 1959 do roku 1975 fungovalo okolo třiceti skutečných MLM firem. Vše bylo teprve na začátku, ale to se zásluhou jednoho činorodého člověka mělo brzy změnit. Částečně k lepšímu a částečně k horšímu. Onen člověk se jmenoval Glen Turner. Měl velmi energickou povahu. Jeho vize úspěchu a osobního výkonu byla jako magnet pro tisíce mužů a žen v té době. Nabídl lidem nový život, ve kterém bylo vše možné.

V roce 1960 založil Glen W. Turner Enterprises, což byla společnost zastřešující řadu menších MLM firem, které měly rozsáhlý sortiment zboží a přehnaly se zemí jako bouře. Dvě nejúspěšnější byly Koscot Interplanetary Incorporated a Dare To Be Great.

Tisíce a tisíce lidí se shromáždily okolo Mr. Turnera a jeho příležitosti. To, co říkal o lidském potenciálu a dosažení úspěchu, bylo správné. Do dneška mnoho lidí používá jeho způsoby tréninku a motivace. Byl mistrem v tom, jak dostat z lidí to nejlepší, a dnes je mnoho lidí, kteří za svůj úspěch vděčí jeho učení a inspiraci. Bohužel Turner Enterprises byla známa ještě jednou věcí: dokonalou „ilegální pyramidovou strukturou“. Některé produkty, které nabízela, byly diskutabilní nebo neexistovaly vůbec. Skutečné peníze na odměny distributorů pocházely z náboru ostatních.

Protože v té době bylo MLM v začátcích, chyběly příslušné zákony, které by vymezovaly pravidla MLM. Takže Glen W. Turner Enterprises pokračoval ve svém podnikání dále. Vše se však změnilo a pan Turner byl odsouzen k mnohaletému vězení.

V roce 1975 na základě fámy o ilegální distribuci napadl Federal Trade Commission (FTC) odvětví multi level marketingu tzv. Pyramidovým zákonem. Okolo třiceti MLM firem v čele s Amway bylo obžalováno. Po čtyřech letech soudních sporů a čtyřech milionech dolarů za soudní výlohy válka FTC proti Amway skončila. Tím, co je dnes známo jako Rozsudek Amway (FTC vs. Amway 93 FTC 618), soud rozhodl, že Amway není ilegální pyramida a že její způsob distribuce (multi level marketing) je schůdný a zákonný způsob prodeje v distribuci výrobků.

Čtyři roky soudního procesu všichni čekali na výsledek. Když byla cesta volná, nastal velký rozmach MLM. Vznikla celá řada poctivých firem a celá řada podvodných firem, které používaly nezákonnou pyramidovou strukturu. Díky tomu, ale i díky zneužívání motivačních strategií některými firmami (je třeba říct, že i v ČR například Amway v 90letech nadělala více škody než užitku) došlo k poškození dobrého jména MLM systému.