MLM a pyramidová hra

Často všichni posloucháme ať už z televize nebo internetu o nešťastnících, kteří naletěli podvodné firmě tvářící se jako společnost multi level marketingu. Ten kdo podlehne vábení o nevídaných ziscích, končí ve většině případů bezmocný a bez peněz. Tyto podvodné společnosti jsou obecně označovány jako pyramidové hry. Mezi multi level marketingem a pyramidovou hrou bývá mnohdy na první pohled velmi tenká hranice, která se dá někdy jen těžko rozpoznat. Právě z tohoto důvodu si laik velmi často zaměňuje tyto systémy. Nicméně po důkladném prostudování MLM problematiky dokážete téměř se 100% jistotou rozlišit rozdíly mezi zmíněnými systémy a určit zda se ve skutečnosti jedná o MLM nebo pyramidovou hru. A v této sekci bych se chtěl věnovat právě tomuto problému a popsat vám něco o rozdílech mezi těmito systémy a jaké jsou jejich hlavní znaky.

Než začnu psát o rozdílech, chtěl bych nejdříve uvést, v čem se tyto systémy podobají a co mají společného. MLM a pyramidové hry se podobají v tom, že pro zapojeného člověka je výhodné do sítě zapojit další lidi.Rozdíl je, že zatímco při pyramidových hrách je to nezbytné, protože váš zisk proudí jen z nových členů, při MLM to nezbytné není, protože dostáváte odměny za prodej produktů, či služeb koncovým zákazníkům. To znamená, že nemusíte mít pod sebou nikoho, ale je výhodně někoho mít abych vydělal víc.

V obou systémech je výhodné zapojení dalších členů. Rozdíl je, že při síťovém marketingu to není nezbytné, protože vaše zisky proudí z prodeje.

• V klasických MLM systémech (Herbalife, Amway, Rainbow, atd.) se provize vyplácejí za prodej služeb, případně za prodej zboží z centrálního skladu firmy. Za zapojení nového člověka do systému se provize nevyplácí, případně jsou nízké a srovnatelné s provizemi za prodej základního produktu. Některé klasické MLM systémy jsou vysoce korektní a nedá se vážně mluvit ani o drsném získávání peněz. Některé si proto získaly špatnou pověst tím, že staří účastníci systému tak vyburcovaly začínající, že ti nakoupili tolik zboží, že ho po opadu nadšení už nedokázali prodat.

• V klasických pyramidových hrách se velká část provizí vyplácí za zapojení nového člověka do systému. Když jsou v regionu vyčerpány možnosti zapojení nových členů, zůstane mnoho lidí, kterým se peníze nevrátili, nedostali za ně přijatelné protiplnění a nemají reálnou šanci získat jejich činností v rámci systému zpět.

Dalším společným znakem obou systémů, které můžou být pro laiky zavádějící je struktura. Pokud si totiž nakreslíme strukturu pyramidové hry i MLM zjistíme, že oba systémy mají tvar pyramidy resp. pyramidového programu. Tento argument je zároveň největším trumfem v rukou odpůrců MLM. Nyní si zkuste nakreslit organizační strukturu státu, církve nebo jakékoliv firmy, například i té, ve které děláte… Mnozí si vůbec neuvědomují, že strukturu pyramidy najdete téměř všude.

zam.pyr. cz

 

Argument, že MLM je nelegální pyramidová hra, protože má tvar pyramidového programu je mylný. Pyramida je součástí organizační struktury každé firmy na této planetě, každého státu, armády, či církve.

Určitě si tak 90 % z vás, co to teď čte, říká „MLM je pyramidová hra“ protože na tom vydělají jen ti, co tam jsou zaregistrován mezi prvními a pak už nikdo. To samozřejmě není pravda… MLM má na rozdíl od pyramidové hry právě tu výhodu, že i když vstoupíte později, tak můžete vydělávat mnohem víc, než člověk, co vás do MLM firmy přivedl nebo dokonce jako lidé, kteří jsou v systému mnohem vyšší než vy. Jak je to možné? Správně fungující MLM vás neodměňuje za to, když do systému přivedete „další ovečku“ (mimochodem, to dělá právě pyramidová hra), ale za váš výkon. V síťovém marketingu je důležité tvořit obrat prodejem zboží. A je jedno, jestli tím prodejcem jste vy sami nebo vaše skupina (lidé, které jste zaregistrovali do systému). Pokud je váš obrat a obrat vaší skupiny lepší, než obrat člověka nad vámi, tak si vyděláte víc, než on. Toto by u pyramidových her ​​vůbec nebylo možné.

Další chybu, kterou dělají lidé často, nejen začátečníci, ale i zkušenější MLM uživatelé je, že si myslí: „tento systém měl produkt nebo službu tak to je určitě MLM“. Chyba! Hlavním způsobem jak rozeznat pyramidové hry od MLM v minulosti byl produkt či služba. Pokud neměl systém službu ani produkt, bylo jasné, že zisky proudí z investic nových členů a že je to pyramidová hra. Dneska už sotva najdete podobný systém. V dnešní době jsou mnohem sofistikovanější a propracovanější pyramidové hry, které mají produkt nebo službu. Jak rozeznat tyto systémy v tomto případě? MLM nabízí levnější a kvalitou srovnatelné produkty ve srovnání s hypermarkety či drogerií. U pyramidových her je často produkt či služba jen zástěrkou, aby nebylo na první pohled jasné, že se jedná o finanční hru.

Při všech pyramidových hrách, které se schovávají za MLM, bývají produkty, či služby většinou nekvalitní a hlavně předražené.

Pokud vám někdo nabídne příležitost k výdělku a vy si nebudete jisti, zda jde o legální MLM nebo nelegální pyramidovou hru, měli byste to rozeznat podle těchto kritérií:

 MLM (síťový marketing) Pyramídová hra
kvalitní produkt nekvalitní nebo žádný produkt
vyděláváte prodejem zboží, levněji nakoupíte od výrobce, dráže prodáte zákazníkovi vyděláváte tím, že registrujete nové lidi a z jejich poplatků dostáváte provize
levné produkty  předražené produkty
školení žádné školení
provizní systém – stejná šance pro všechny i když je 1000 lidí nad vámi provizní systém – lidi nad vámi vydělají víc jak vy
firma patří do DSA nebo podobných sdružení firma nepatří do žádného sdružení
ukončení členství – bez problémů budou vás přemlouvat
zisk –  za dobrou práci vás náležitě odmění zisk – budou vám slibovat zisk bez práce
výplata – pravidelně a včas výplata – nikdy ji neuvidíte
doba trvání – MLM s dobrým výrobkem a podporou vydrží desítky let doba trvání – nalákají lidi, vyberou (okradou) poplatky a rychle zaniknou

Pokud se k vám dostane nějaká nabídka na nějaký výdělek, nebojte se o tom popřemýšlet a popřípadě se někoho zeptat. Většina seriózních MLM společností je členem renomovaných domácích, ale i zahraničních spolků či asociace. Mezi nejznámější patří česká AOP – asociace osobního prodeje, americká DSA – asociace přímého prodeje nebo WFDSA – Světová federace Asociace přímého prodeje atd. Proto než začnete spolupracovat s některou network marketing společností, ujistěte se, že je členem některé z uvedených organizací. A pamatujte si: Nikdo, nikde a nikdy vám nedá zadarmo velké peníze.