pyramida

Pyramida

Také nazývaná jako Letadlo (informace čerpány z internetových stránek americké Komise pro cenné papíry a burzy) je obchodní model, ve kterém účastníci platí vstupní poplatek za možnost stát se členy tohoto obchodního modelu. Zisku pak členové pyramidového programu dosahují tak, že sami aktivně získávají další členy tohoto obchodního modelu, kde jim za každého získaného nového člena náleží odměna.

Pyramidové programy mívají složitou vnitřní hierarchii, kde členové stoupají po jednotlivých stupních v závislosti na počtu nově získaných členů. V tomto systému také absentují spotřebitelé. Celý program je složen pouze z prodejců služeb nebo zboží.

Pyramidové programy a Ponziho schémata mají dva společné rysy. Prvním je skutečnost, že se jedná o uzavřené systémy, kde zisky stávajících členů nebo investorů jsou generovány výhradně z příspěvků nových členů nebo investorů. Do systému nevstupují jiné příjmy a systém je zaměřen dovnitř struktury, tudíž zákazníci jsou současně osobami v hierarchické struktuře.
V praxi může docházet pochopitelně k tomu, že část peněžních prostředků je investována (Ponziho schéma) nebo je v systému prodáván novým členům skutečně existující výrobek nebo poskytována služba – pyramidový program (v praxi je cena těchto služeb nebo výrobků nepřiměřená jejich skutečné hodnotě, nebo její ocenění na skutečnou hodnotu bývá značně obtížné – to se týká zejména služeb, jejichž odběr je povinný v případě požadavku na vstup do programu), tyto činnosti však nejsou schopny samy o sobě financovat provoz tohoto obchodního modelu a ten je závislý buď na nově příchozích investorech (resp. jejich financích – Ponziho schéma) nebo členských poplatcích (pyramidový program). Druhým společným rysem je dlouhodobá neudržitelnost těchto obchodních modelů a jejich vyčerpání po určité době. Ponziho schémata po určité době dosáhnou bodu, kdy má být stávajícím investorům vyplacen výnos z jejich investic (případně investovaná částka), která v souhrnu převyšuje množství prostředků získaných od nových investorů. Pyramidový program se vyčerpává v okamžiku, kdy dosáhne takového počtu členů, že získat nové členy je nemožné. Počet členů v případě pyramidového programu roste exponenciálně – např. pokud by nový člen měl získat (za účelem vrácení vstupního poplatku) minimálně tři nové členy, kteří by v této činnosti pokračovali, rostl by počet členů takového systému podle rovnice rychlostí 3x; tito tři členové by získali v ideálním případě 9 členů, tito pak 27 atd.
Rozdíl mezi pyramidovým programem a Ponziho schématem je pak především v požadavku na aktivitu svých členů. Zatímco v případě pyramidových programů vzniká jeho členovi nárok na odměnu až v případě, kdy získá dalšího nového člena, v případě Ponziho schémat se od investorů nevyžaduje žádná vlastní iniciativa či přičinění v získávání dalších investorů. Prostředkem, který pomáhá získávat nové klienty, bývá v případě Ponziho schémat již samo slibované vysoké zaručené zhodnocení (od 10% ročně až k 10% za měsíc). Stávající investoři pak např. mohou předávat tipy týkající se výhodnosti této investice dalším potenciálním investorům.